גלריה תשע"ה             

כדי להיות מנהיג צריך ללמוד לזהות הזדמנויותטקס קבלת תעודת בגרות
צילום :רומי נתיב

גמר "סטרייטבול " ומשחק ראווה
צילום: רומי נתיבמסיבת פורים
צילום רוברט שנק