גלריה תשע"ה             

כדי להיות מנהיג צריך ללמוד לזהות הזדמנויות

יום השואה תשע"ו – יום ה' כ"ז בניסן 5.5.16