כדי להיות מנהיג צריך ללמוד לזהות הזדמנויות


לוח בגרויות ומתכונות למועד קיץ תשע"דהמירוץ ללשון - י"א2, 1.4.2014כלל בית ספרי                  שכבת כיתות י'                  שכבת כיתות י"א                  שכבת כיתות י"ב        

מסיבת פורים - 14.3.2014