גלריה תשע"ה             

כדי להיות מנהיג צריך ללמוד לזהות הזדמנויות


יום השואהפרוייקט ראיונות ניצולי שואה 

אשר עלו לארץ בעזרת ארגון "הבריחה"