גלריה תשע"ה             

כדי להיות מנהיג צריך ללמוד לזהות הזדמנויות


הזמנה לכנס כימיה אזורי לתלמידים בתאריך 10.2.2016
https://sites.google.com/a/rothberg100.com/main/home/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%A2%D7%A8%D7%91%20%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94.jpg

גרפיטי כיתות י' - המסלול הרב תחומי

https://goo.gl/photos/yGvcVGRyyow83TJL9