גלריה תשע"ה             

כדי להיות מנהיג צריך ללמוד לזהות הזדמנויות


יום היכרות עם פרוייקט רובוטיקהמגמת חנג"מ שכבת י"ב - ספורט ימי בכינרת