גלריה תשע"ה             

כדי להיות מנהיג צריך ללמוד לזהות הזדמנויות

יומן אירועים בית ספרי


הודעות


הזמנה לבוקר בוגרים ב'תיכון רוטברג' רמת השרון  

נתכנס ביום שישי 23 דצמבר 2016   

בתוכנית:

08:30 -  מפגש של בוגרי בית הספר המשרתים בימים אלה בצבא עם תלמידי שכבת י"ב העומדים להתגייס בתום שנה"ל הנוכחית 

המפגש בין בוגרי 'רוטברג' לבין תלמידים לפני גיוס הפך למסורת בבית ספרנו ואנו מייחסים חשיבות עליונה להגעתכם.

מצפים לראותכם

ביקור בכפר כנא


אבלים וכואבים עם היוודע מותו 
של סמל עידו בן ארי בוגר ביה"ס
עידו ז"ל מפקד טנק בחטיבה 401
 נהרג הלילה בהתהפכות טנק במהלך אימון ברמת הגולן
יהי זכרו ברוךהודעות


חברי מועצת התלמידים

 התגייסו למען ילדי הצפון אשר פונו מבתיהם עקב השרפות 

 ביוזמתם העמידו בלובי הכניסה לבית הספר עמדה לאיסוף ממתקים אשר הועברו לילדים בסיוע עמותת "לאורו נלך".

 כל הכבוד על היוזמה!