גלריה תשע"ה             

כדי להיות מנהיג צריך ללמוד לזהות הזדמנויות

           רוטב7ג vs. רוטב7ג

                               הצביעו  שיטת המנות בעד או נגד

                              לטופס ההצבעה

שיטת המנות בעד או נגד           שש                                  סיום י"ב אנשף גדול או אירוע קטן
             
                             לטופס ההצבעה


נשף יב נשף גדול או אירוע קטן