כדי להיות מנהיג צריך ללמוד לזהות הזדמנויות


עבודות ומבחני מעבר לקראת שנה"ל תשע"ה           שכבת כיתות י' החדשה - תשע"ה
כלל בית ספרי                  שכבת כיתות י'                  שכבת כיתות י"א                  שכבת כיתות י"ב        

טקס מצטייני י"ב - 26.6.2014