כדי להיות מנהיג צריך ללמוד לזהות הזדמנויות


עבודות ומבחני מעבר לקראת שנה"ל תשע"ה           שכבת כיתות י' החדשה - תשע"ה
כלל בית ספרי                  שכבת י'       שש          שכבת כיתות י'א                     שכבת כיתות י"ב                   

טקס מצטייני י"ב - 26.6.2014