כדי להיות מנהיג צריך ללמוד לזהות הזדמנויות


לוח בגרויות ומתכונות למועד קיץ תשע"ד



המירוץ ללשון - י"א2, 1.4.2014



כלל בית ספרי                  שכבת כיתות י'                  שכבת כיתות י"א                  שכבת כיתות י"ב       



 

מסיבת פורים - 14.3.2014