כדי להיות מנהיג צריך ללמוד לזהות הזדמנויותהפסקה פעילה מגמת תקשורתכלל בית ספרי                  שכבת י'       שש          שכבת כיתות י'א                     שכבת כיתות י"ב                   

כדור סל בנים נגד קש חולון