גלריה תשע"ה                   

כדי להיות מנהיג צריך ללמוד לזהות הזדמנויותחנג"ם י"ב גיבוש ימיכלל בית ספרי                  שכבת י'       שש          שכבת כיתות י'א                     שכבת כיתות י"ב                   

טיול גיבוש כיתות י'