גלריה תשע"ה             

כדי להיות מנהיג צריך ללמוד לזהות הזדמנויות
מעודכן לתאריך18.5


תחרות הסייבר והמחשבים skillz 


מסע ישראלי
צילום: ענת כהן