עבודה בחנ"ג תשעה

עבודת גמר בחינוך גופני- תלמידי יב'

תשע"ה

העבודה מיועדת לתלמידים אשר הציגו לרכז החנ"ג אישור רפואי עדכני וקיבלו אישור לשיחרור מביצוע המבחן המעשי.

פרק ראשון : ענף ספורט נבחר

* בחר ענף ספורט כלשהו.

* פרט על פי ראשי הפרקים הבאים:

- תיאור ענף הספורט הנבחר

- חוקים בסיסיים

- היבטים הhסטוריים

- התוצאות הבולטות והספורטאים הבולטים בעולם

- התוצאות הבולטות והספורטאים הבולטים בארץ

- הסיבות האישיות לבחירת ענף הספורט

פרק שני : תזונה

*פרט על פי ראשי הפרקים הבאים :

- רכיבי התזונה (אבות המזון ) – מהם ? יש להסביר ולפרט ,תוך התייחסות לתפקידיו העיקריים של כל רכיב תזונה ותוך ציון המזונות השונים בהם ניתן למצאו.

- הסבר את חשיבותו הבריאותית של כל רכיב תזונה , תוך התייחסות מיוחדת לתקופת גיל ההתבגרות.

- מהי "פירמידת המזון " ? פרט.

- פרט מגוון המלצות הנוגעות לתפריט תזונתי מאוזן בתקופת גיל ההתבגרות.

***

* את העבודה יש לכתוב בכתב יד ברור וקריא , על גבי דפי פוליו A4 , בתיקייה .

* יש לבסס את הכתוב על 5 מקורות מידע לפחות לכל אחד מן הפרקים.

  בסיום העבודה יש לפרט את כל מקורות המידע בהם נעשה שימוש.

* היקף העבודה – כ20 עמודים.

* את העבודה יש להגיש לידי אלון .

בהצלחה !            אלון כהן

Comments