פיסיקה

פיזיקה

מרכז המקצוע: דני גלבוע

dani@rothberg100.com

 

הפיזיקה מהווה בסיס חיוני להבנה ולימוד של מקצועות אחרים, הן בתחום המדעים המדוייקים והן בתחומי הטכנולוגיה הגבוהה.

בהתמחות זו לומדים התלמידים להכיר את חוקי הטבע המלווים אותנו בכל מסגרות חיינו ומפתחים  הבנה של תהליכים ומכשירים, תוך יצירת בסיס איתן ללימודי המשך בכל התחומים ובעיקר בתחומי המדעים המדוייקים ובתחומי ההנדסה והטכנולוגיה.

במסגרת לימודי הפיזיקה לקראת בחינת בגרות ברמה של 5 יח"ל קיימים ארבעה נושאי חובה והם: מכניקה אופטיקה וגלים, אלקטרומגנטיות, קרינה וחומר, ומעבדה.

לבוגרי פיזיקה (ברמת 5 יח"ל) מוצע מגוון רחב של תפקידים מעניינים ומשמעותיים במסגרת צה"ל.

לימודי פיזיקה בתיכון "פותחים" דלתות רבות בהמשך הן בתחומי הלימוד האקדמיים והן במקומות תעסוקה רבים (גם כאלה שאינם קשורים ישירות בפיזיקה) ואף מהווים דרישת קבלה בחלק ממסלולי הלימוד האקדמיים בתחומי המדע והטכנולוגיה. מומלץ לבדוק את דרישות הקבלה של מסלולי הלימוד השונים באוניברסיטאות.

 

דרישות הקבלה:

       א.         ציון שנתי 80 לפחות בפיזיקה בהתמחות המדעית או הרב-תחומית.

       ב.         ציון שנתי 85 לפחות במתמטיקה בהקבצה 4 י"ל או ציון 75 בהקבצת 5 י"ל. תלמידים הלומדים מתמטיקה בהקבצת 3 י"ל ומעוניינים להתקבל למגמה, בקשתם תיבדק באופן פרטני.

        ג.          המלצת המורה.

הערה: ביה"ס יפתח להרחבה התמחות זו, בתנאי שימצאו מספיק תלמידים (30 לפחות) המעוניינים ללמוד בהתמחות זו ולהבחן בה בבחינת בגרות.

Comments