ד"ר תמי קידרון


מנהלת בית הספר


                                                                    הדי  גור                                                           רן ענבר
                                                                סגנית מנהלת                                                     סגן מנהלת                              ד"ר ענת כהן                    משה מושקוביץ                     מירי שחם                   קטי יעקב                 
                                   מרכזת המסלול                       ממונה על                       רכזת ייעוץ                   מנהלנית                
                           הרב תחומי ופיתוח מקצועי          מנהל תלמידים                                                                             מרכזי מקצועות

                    היסטוריה ורה שפר                                                                               חנ"ג                             אלון כהן
                    אזרחות    רונית בלום                                                                            כימיה                            ערן שמואל
                    ספרות      איריס אביאל                                                                         ביולוגיה וביו' רפואית       טובה אגוז
                    לשון         טובי אידל                                                                             תקשורת                         אפי ברקוביץ
                    תנ"ך        אסתי ווסטרייך                                                                       מחשבים                        עינת לוי
                    אנגלית    ג'ודי שנק                                                                               מדעי החברה                   נטלי לב רן
                    מתמטיקה דלית קורן                                                                             ביוטכנולוגיה                   ענת כהן
                    פיסיקה     דני גלבוע                                                                              צילום                            רותי ארבל
                                                       מרכזי תחומים                                               מינהלה

                                        אתר ביה"ס              רותי חזן                                   מזכירה ראשית        אסתי חכמה              
                                    מרכז מהו"ת            מירב יופידוף                               מזכירות ביה"ס         עדי צמח, עדי ריין, 
                                    ושעות פרטניות                                                                                        אריאלה בלאיש
                                    רכזת המא"ה           נופר אלעזר                               מזכירת בוגרים        דקלה ברמץ              
                                   ומועצת תלמידים                                                      מזכירת תלמידים     אורלי אברהם
                                   מעורבות חברתית    הדס קוטלר-שפיגל                       מנב"ס                     מיקי גידיץ'
                                   טיולים                      רונן קנדל                                  חדר מערכת             מיכל בן עמי
                                                                                                                 הנהלת חשבונות      פני כהן
                                                                   
                                   רכז מערכת ועבודות גמר
 רועי חמאם
                                                                       שכבת י'                                             שכבת יא'                                  שכבת יב'


רכזת        הילה סלהוב                   רכזת   נתלי לברון                רכזת         מירב קניון
יועצת        ניצן קינל                        יועצת   דנה גל                    יועצת         מירי שחם 
י' 1             הדי גור                          יא' 1   נתלי לברון                  יב' 1          מירב קניון
י' 2           רועי חמם                     יא' 2 עידית רביב                 יב' 2          רן ענבר
י' 3           הילה סלהוב                    יא' 3   מאיה בן אמוץ             יב' 3          יניב חני
י' 4           אסנת רפמן                     יא' 4   תמי פורת                  יב' 4         שני קידר
י' 5           ניצן קינל                         יא' 5   טובה אגוז                  יב' 5         ג'ודי שנק
   י' 6          נועם סגל                        יא' 6   שרון ניניו לביא              יב' 6         מירב יופידוף
י' 7           יעל גרוס                        יא' 7   ענת רז                     יב' 7         רותי חזן
י' 8      נופר אליעזר                   יא' 8   איריס אביאל                יב' 8        דודי דוידוביץ'
י' 9           רונן קנדל