תקנון תשע"ח

תקנון זה נועד להבהיר לכל אוכלוסיית ביה"ס: תלמידים, מורים וצוות העובדים את הכללים הנהוגים בבית-ספרנו. תקנון זה נוסח במשותף ע"י נציגי מועצת תלמידים ונציגי המורים וההורים.

 

במקרה של הפרת הכללים המפורטים בתקנון זה ינהג ביה"ס על פי מדרג התגובות המפורטות בחוזר מנכ"ל "קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות החינוך" אפריל 2015.

נוהג  ונוהל

הופעה.

כל באי בית הספר יופיעו לביה"ס (מבנה וחצר) בלבוש הולם המכבד אותם ואת ביה"ס.

הקפדה יתרה תהיה בהתאם לכללים הבאים:

·      יש להגיע לביה"ס בחולצה ללא מחשוף, המכסה בטן, כתפיים ובגדים תחתונים. רק במהלך שיעורי ספורט ניתן ללבוש גופיה. אין להסתובב בחצר ביה"ס בגופיה

·      יש להגיע לביה"ס בחצאית/ מכנסים באורך סביר.

·      אין להתהלך בשטח ביה"ס יחפים.

·      תלמיד שיגיע בתלבושת לא ראויה על פי התקנון ישלח להרשם בגין סעיף הופעה. לאחר שלוש הרשמות תתקיים שיחת בירור עם ההורים.

·      בימי זיכרון ובטקסים יש להגיע בחולצות לבנות.


עדכון  יומי  

ההודעות על שינויים במערכת הלימודים ליום המחרת יתפרסמו מדי יום על גבי צג המחשב בכניסה לביה"ס בשעה 15:00. על התלמידים מוטלת האחריות להתעדכן בתוכנן מדי יום. הודעות ביה"ס נוספות תתפרסמנה על גבי לוח המודעות של חדר המערכת ובאתר ביה"ס.

שינויים מתעדכנים באתר ביה"ס גם בשעות שלאחר הלימודים. לכן על התלמידים להתעדכן גם בשעות הערב ובבוקר לפני היציאה לביה"ס.  נוכחות

א.       נוכחותם של התלמידים בכל השעורים מהווה תנאי בסיסי להצלחה בלימודים.

ב.       השתתפות בטקסים ובפעילויות פנים וחוץ בית ספריות היא חלק מתוכנית החובה של בית הספר. היעדרות מהפעילויות לעיל תיחשב כהיעדרות בלתי מוצדקת מהשיעורים שהיו צריכים להתקיים. גם היעדרות מפעילות בשעות שלאחר סיום הלימודים תקבל ביטוי בתעודה. הנוכחות וכללי ההתנהגות בכל הפעילויות מחייבים.

ג.         בעת הערכת ההישגים במחצית ילקחו בחשבון ההיעדרויות הלא מוצדקות על פי החישוב הבא:

1.  תלמיד שנעדר מעל 15% משעות ההוראה בפועל ועד 20% –מציונו האקדמי תופחתנה 5 נקודות.

2.  תלמיד שנעדר מעל 20% משעות ההוראה בפועל ועד 25% – תופחתנה לו שתי נקודות נוספות מהציון, וכן הלאה.

3.  תלמיד שנעדר מ-30% ומעלה משעות ההוראה בפועל במקצוע לא יקבל ציון סופי במקצוע זה, ותופיע הערת הסבר על כך.

4.  להלן טבלה מרכזת לחישוב ציון הנוכחות:

 

 


על פי ההחלטה שהתקבלה במועצה הפדגוגית יקבל כל תלמיד שלא נעדר כלל או שנעדר עד 8% במקצוע, 

                                                במחצית, 3 נקודות לציון הסופי


להלן היעדרויות שיוכרו כמוצדקות ולא ילקחו בחשבון לחישוב ציון המחצית על פי חוזר מנכ"ל:

·     היעדרות בשל אבל.

·     היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה – יום אחד.

·     היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא (בתנאי שהוצג בפני המחנכ/ת אישור רשמי לזימון).

·     היעדרות בשל שירות לקהילה, ספורט, פעילות חברתית בבית הספר, פעילות בתנועת נוער, התרמות וכד' – בכמות ובתחומים המאושרים מראש על ידי בית-ספר.

·     היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר (שמירה בשער, תורנויות וכד').

·     היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה (יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת).

·     היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית חולים (בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים).

·     היעדרות מעל ארבעה ימים בשל מחלה (בתנאי שיוצג אישור רופא)

·     היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/חוזרת (עם הצגת אישור רפואי חד-פעמי המעיד על היות המחלה כרונית).

ד.  היעדרות משיעור בשל ביקור אצל רופא בית הספר אינה נחשבת מוצדקת.

ה.  תלמיד שנעדר מסיבה כלשהי הנראית בעיניו מוצדקת ואיננה כלולה ב"רשימת ההיעדרויות"  כמפורט לעיל, רשאי להגיש בקשה בכתב לעיון ההנהלה, לנמק את ההיעדרות ולצרף לטופס  את האישורים המתאימים. את הבקשה יש להגיש למרכז השכבה.

 

בכל מקרה שהוא אין להיעדר מכל פעילות חברתית או אירוע בחינה כחלק ממכסת ההיעדרות.

נסיעות לחו"ל במהלך שנת הלימודים אסורות לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך.

חשוב לציין כי חובת התלמידים להשלים את החומר שאותו החסירו בשובם מן ההיעדרות, בין אם מוצדקת ובין אם לאו.

 

 תלמידאות

תלמידאות היא שם כולל לכללים בסיסיים פשוטים הפועלים כמקדמי הצלחה לכל תלמיד.

הנחת היסוד של תפיסת התלמידאות מושתתת על אמון הדדי בין המורה לתלמיד ומעניקה לתלמיד מראש בונוס של 3 נקודות בציון במקצוע במחצית על התנהגויות מקדמות הצלחה.

 

כללי התלמידאות:

הופעה בתלבושת הולמת.

הגעה לשיעור בזמן.

התנהגות נאותה בשיעור: הבאת ציוד, הכנת שיעורים, מילוי מטלות, הקשבה ולמידה, מילוי הוראות המורים, שמירה על סביבת למידה נקיה, השארת הטלפון הנייד כבוי בתיק, התנהגות מנומסת ואדיבה.

 

כללים להתנהגות בזמן השיעור

ישיבה במקום

הבאת ציוד הנדרש לשיעור והוצאתו מהתיק

הקשבה ולמידה

השתתפות בשיחה ובדיון ברשות המורה בצורה מכובדת

מילוי מטלות הניתנות בשיעור

אין לאכול  בזמן השיעור.

 

שימוש בטכנולוגיה אישית בזמן שיעור: טלפונים ניידים, מצלמות, טאבלטים וכו'.

כל שימוש בטכנולוגיה אישית בביה"ס מותנה באישור המורה המלמד בכיתה. בהתייחס לטלפון נייד, יש להשאיר את המכשיר בתיק במצב שקט. אין להציבו בשום מקרה על השולחן בכיתה. השימוש במכשיר במהלך פעילות מחוץ לביה"ס יעשה  בהתאם להוראות הצוות.

צילום בזמן שיעור באמצעות הטלפון הנייד אסור בהחלט.

צילום במהלך פעילות מחוץ לביה"ס ייעשה בהתאם להוראות הצוות ובתנאי שלא יפגע בכבודו של המצולם ובצנעת הפרט שלו.

במקרה של שימוש בטלפון נייד ו/או מכשיר טכנולוגי אחר בניגוד לתקנון, יופקד המכשיר במזכירות במקום קבוע, נעול ובטוח ויוחזר בשעה 14:30 לידי התלמיד או הוריו.


בכל מקרה של הבאת מכשיר טכנולוגי, בית הספר אינו אחראי לנזק שייגרם לו, לאבדנו או לגנבתו.

 

 

שעות פרטניות

א.      השעה הפרטנית היא שעת לימוד הניתנת ע"י מורי ביה"ס לקבוצה קטנה של תלמידים, בהתאם לשיקול הצוות החינוכי.

ב.      השעה נועדה לקדם את התלמיד לימודית, אישית וערכית.

ג.       נוכחות התלמיד בשעה פרטנית הינה חובה וחלים עליה כל כללי התקנון.

ד.      התנהגות טובה ותלמידאות ראויה הן תנאי לזכאות לשיעורים פרטניים.

 

עמידה בלוח זמנים

יש להגיע לביה"ס בזמן ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה

א.     תלמיד מאחר ייכנס לשיעור רק עם פתק הרשמה מהמזכירות.

ב.     תלמיד שצבר יותר משישה איחורים במהלך מחצית, יירשם במזכירות ויקבל פתק "היעדרות בשל איחורים". לתלמיד זה תירשם היעדרות לא מוצדקת באותו השיעור, והוא יוזמן לבירור משמעתי.

שחרורים

א.  אין לעזוב את ביה"ס במהלך יום לימודים ללא אישור גורם מוסמך ואישור מודפס מההורים.
תלמיד שיעזוב את יום הלימודים ללא רשות יורחק מן הלימודים בבית הספר.

ב. תלמיד לא ישוטט בתוך ביה"ס במהלך יום הלימודים ללא אישור. השהייה במסדרונות מפריעה ללומדים. על התלמידים להמצא במועדון התלמידים או בחצר ביה"ס.
במקרה שמורה לא מגיע לכתה בשעה היעודה, אין להתפזר. יש להמתין בכתה 10 דקות ולאחר מכן לשלוח נציג לחדר המערכת

ג.   ההורים מתבקשים להודיע למחנך הכתה בהקדם האפשרי, על כל מקרה בו צפויה העדרות מתוכננת.

ד.  ניתן לקבל שחרור קבוע עפ"י אשור הורים ל"חלונות" קבועים במערכת או כשמסיימים ללמוד בשעה מוקדמת. שער בית הספר נעול במהלך יום הלימודים עד השעה 12.00.


הפרות משמעת

א. תלמיד שהוצא מהכיתה בגין הפרעה, ירשם במזכירות ויחזור מיד לכיתתו. פתק ההרשמה ימסר למורה.

ב. תלמיד שלא יחזור עם פתק ההרשמה לשיעור יופסקו לימודיו במקצוע עד ברור משמעתי עם מרכז השכבה.

ג.  תלמיד שיסרב להשמע להוראת המורה לצאת מן הכתה יופסקו לימודיו ליום לימודים אחד והוא יוזמן לברור משמעתי.

ד. במקרה של הפרעות חוזרות, התלמיד והוריו יזומנו לשיחת משמעת בביה"ס.

ה. התלמיד רשאי לערער על החלטת המורה לשלוח אותו להרשם בפני המורה/ מחנך/ מרכז השכבה ונציג הנהלה רק לאחר שנרשם וחזר לכיתה. הערעור יוגש בתום השיעור במידה ויתקבל, תבוטל ההרשמה.

ו.   הרשמה על הפרת משמעת ניתנת לביטול עפ"י שיקול דעתו של המורה.

ועדת משמעת

ועדת המשמעת תתכנס לשם בירורים משמעתיים לדיון בעבירות על התקנון ובגילויי אלימות (פיזית או מילולית). ועדת המשמעת תורכב מנציגי הנהלת ביה"ס, ממרכז שכבה, יועצת, מחנך הכיתה, התלמיד והוריו. במידת הצורך ישתתפו בעלי תפקידים נוספים מביה"ס או מחוצה לו.

לימודים

שעורי בית ועבודות

על כל תלמיד לעמוד במשימות שעורי הבית במלואן, עפ"י הנחית המורה המלמד. עבודה של תלמיד תוצג בפומבי רק בהסכמתו.

בחנים

א. הבוחן יערך על חומר משלושת השעורים האחרונים.

ב.לא יערכו בחני פתע או מבדקי פתע תחת שם אחר.

ג. בחנים לא יתקיימו במקרים הבאים: ביום בו מתקיים מבחן, שלושה ימים לפני מתכונת וביום שאחרי מבחן מתכונת.

ד. יש להחזיר בחנים מתוקנים תוך שבועיים ממועד קיומם.

 

מבחנים

א. לוח המבחנים הרשמי המתפרסם באתר ביה"ס הוא לוח המבחנים המחייב מורים ותלמידים כאחד.

1. מרכזי השכבות בשתוף עם נציגי מועצת השכבה, אחראים לתכנון לוח המבחנים ולפירסומו בתחילת כל סימסטר. כל שינוי בלוח המבחנים חייב לקבל את אישורו של מרכז השכבה והמורה המקצועי.

2. נציגי מועצת תלמידים יהיו שותפים להרכבת לוח המתכונות לקראת בחינות הבגרות.

3. המורה ימסור לתלמידיו את החומר למבחן לפחות שבוע מראש.

4. המבחן לא יכלול חומר שילמד בשבוע לפני המבחן.

5. מספר המבחנים המתקיימים בשבוע אחד לא יעלה על שלושה, ולא יתקיים יותר מארוע היבחנות אחד ביום.

6. בשכבת י"ב לא יתקיימו מבחנים ברבע הרביעי למעט מבחני מתכונת ובגרות.

7. יש להחזיר מבחנים/ עבודות מתוקנים תוך שלושה שבועות ממועד קיומם.

8. אין לערוך מבחן במקצוע מבלי שהוחזר המבחן הקודם

 

שמירה על טוהר הבחינות

חובה על התלמיד לשמור על כל התקנות וההנחיות הנוגעות להקפדה על טוהר הבחינות.

במקרה של אי שמירה על נהלים תקינים, הבחינה תיפסל.

 

מבחנים מועד ב' - בתום סמסטר א' יתקיימו שני מועדים סמוכים של בחינות מועד ב' שמטרתם לאפשר לתלמידים לתקן ציונים. מועד אחד: מקצועות כתות האם ומתמטיקה.
מועד שני: מקצועות ההתמחות, אנגלית ולשון. בשכבת י' התקיימו מבחנים מתקנים גם בסוף מחצית ב'.


בחינות המעבר - תלמיד שקיבל ציון שנתי שלילי במקצוע לימוד יהיה מחויב בבחינת מעבר או בעבודת מעבר באותו מקצוע, ועליו להשיג ציון עובר. מועד הבחינה יהיה בחופשת הקיץ או בתחילת שנת הלימודים הבאה.

בחינות התאמה - תלמיד שמעוניין להתקבל להקבצה או לקבוצת לימוד אחרת מזו שבה הוא לומד, יוכל לבקש לגשת לבחינת התאמה. הבחינה תתקיים בחופשת הקיץ

ציונים

א. תכנית  הלימודים בכל מקצוע תפורסם ע"י המורה בתחילת השנה

ב. הציון הסופי בכל מקצוע בתעודת הבגרות מורכב משני רכיבים:
1.    ציון הערכה חלופית (ציון בית ספרי) שמהווה ברוב המקצועות 30% מהציון הסופי. תלמידים יוכלו לערער על ציון זה תוך שבוע מקבלת הציון.
2.    ציון בחינת הבגרות החיצונית המשוקלל עם ציון ההגשה (ציון שנתי).

ג.  הציון השנתי (ציון ההגשה) במקצוע בו מתקיימת בחינת הבגרות יימסר לתלמיד 5 ימים לפני בחינת הבגרות.

ציון שנתי אינו ניתן לשינוי 72 שעות לפני בחינת הבגרות.

ד. ערעור על ציון: תלמיד רשאי לערער על ציון בחינה בפני המורה המקצועי, בהמשך הוא רשאי לפנות למרכז המקצוע לבדיקה חוזרת.
הציון המחייב הוא זה שיתקבל לאחר הבדיקה החוזרת.
תלמיד רשאי לערער על ציון שנתי (ציון הגשה לבגרות) בפני המחנך, מרכז השכבה, המרכז הפדגוגי ומנהלת ביה"ס.
במקרה זה תנתן התשובה לא יאוחר מ- 72  שעות לפני בחינת הבגרות.


התנהגות בין כתלי ביה"ס

על התלמידים להישמע להוראות הצוות החינוכי גם אם ההוראות ניתנות על ידי מורה שאינו מלמד אותם באופן ישיר, ובכלל זה מורה תורן ומורה ממלא מקום.

 

כל ההוראות הר"מ חלות הן בבית הספר והן בפעילויות חוץ בית ספרית.

 

כללי

א.   התלמידים ישמרו על נקיון ביה"ס וסביבתו.

ב.   אין לצייר גרפיטי בשטח בית הספר ובמבניו בכלל ובשולחנות הכיתה בפרט.

ג.     אין להפיץ חומר פרסומי בשטח בית הספר.

ד.    אין להכניס אוכל או שתיה למעבדות ביה"ס, לאולם אורי ולחדרי התכנסות יחודיים (חדר פילוסופיה, חדר וידאו, חדר סמינרים, אודיטוריום, חדרי מחשבים).

ה.   תלמידים שיגרמו נזק לרכוש ביה"ס צפויים לצעדים משמעתיים ויידרשו לשלם עבור תיקון הנזק.

ו.      תורנות ביה"ס, נקיון ותחזוקה – התורנות חלה על כל תלמיד פעם אחת בשנה בכל שכבת גיל.

ז.     תלמידים אינם רשאים להיכנס לחדר מורים. מסירת עבודות ומסמכים אחרים ייעשו דרך המזכירות הראשית.

 

רכוש אישי

א.    ביה"ס אינו יכול להיות אחראי לרכוש התלמידים, המורים והעובדים בשום צורה שהיא, יש לשמור על הרכוש האישי לרבות טלפונים ניידים ולהמנע מהחזקת סכומי כסף גדולים וחפצי ערך.

ב.    חל איסור להביא/או להשתמש בסקיטבורדים, קורקינטים וכדורים בשטח ביה"ס ובפעילויות חוץ בית ספרית חפצים אלה צפויים להחרמה.


כלי רכב (אופנים, אופנועים, מכוניות)

א.   אופנים ואופנועים יש להחנות אך ורק במגרש המגודר המיועד לכך ולהקפיד על נעילתם.

ב.   תנועת כלי רכב בשטח ביה"ס אסורה בהחלט.

ג.    אין לחסום כלי רכב חונים, וכן אין להחנות בקו אדום לבן ובשערי החרום. בעל הרכב יקנס ע"י הפקוח העירוני.

ד.   יש לנהוג עפ"י כללי הבטיחות בהגעה או בהסעה לבית הספר ובחזרה ממנו, בעת חציית כבישים, ובעת הנהיגה.

בטיחות ובטחון

א. הנהלת בית הספר מחויבת לניהול בטיחות וגיהות עליונה לכן אין לקיים כל פעילות המסכנת ומזהמת את בטיחות התלמידים ושלומם הן בבית הספר והן בפעילות חוץ בית ספרית. חל איסור מוחלט להחזיק, להכניס ולהפעיל חפצים מסוכנים כגון כלי נשק, סכינים, אולרים, נפצים, אגרופנים וכל כלי חד, חפצים אלה יוחרמו והעבריין יעמוד בפני ברור משמעתי.

ב. אין לשחק משחקי קלפים ומשחקי שש-בש בחצר בית הספר ובמבניו למעט מועדון תלמידים.

ג.    חל איסור להביא ו/או לשתות משקאות אלכוהולים בבית הספר ובפעילות חוץ בית ספרית.

ד.   עפ"י חוזר מנכ"ל חל איסור על עישון בכל תחומי ביה"ס, ובפעילויות חוץ בית ספרי כגון: טיולים, סיורים, מסיבות, ימי עיון וכו'.

ה.  אין לדחוף, לרוץ בפראות, או לעשות כל מעשה קונדס הן בבית ספר והן מחוצה לו בעת פעילות חוץ בית ספרית.

ו.     אין להשליך שקיות מים או כל חפץ אחר במתכוון והן כמעשה קונדס בכל שטח ביה"ס ובכל פעילות חוץ בית ספרית.

ז.    חל איסור לקפוץ מעל גדרות בית הספר והכניסה והיציאה דרך השערים בלבד.

ח.  אין להזמין או להפגש עם זרים ו/או אורחים בתוך שטח בית הספר ללא אישור הנהלת ביה"ס.

ט.  יש להשמע להוראות המאבטחים ולהזדהות בהתאם לצורך.

י.     רכז הבטחון והמאבטחים רשאים לבדוק בתיקיהם של התלמידים בעת הצורך.


שרותים  לרווחת  התלמיד

1.  ייעוץ - לכל שכבה יש יועצת. תלמיד יכול לפנות ליועצת ביוזמתו או שיוזמן אליה  בעקבות פניה של מחנך, מורה או הורה. בכל מקרה מקפידות היועצות על שמירת  סודיות. היועצות פועלות בשיתוף עם צוות ביה"ס להשגת מספר מטרות וביניהן:

א.   סיוע לכלל התלמידים להסתגל למסגרות לימודיות וחברתיות חדשות.

ב.   סיוע אישי לתלמידים הנתקלים בקשיים כגון קשיי הסתגלות וקשיי תקשורת בין-אישיים בתחומי ביה"ס, בחברה ובמשפחה.

ג.    יעוץ להורים בנושאים שונים.

ד.    קליטת תלמידים בביה"ס, איסוף מידע וריכוזו ובניית כיתות בשיתוף עם  הצוות הפדגוגי של ביה"ס.

ה.   מענקים ומלגות למימון הוצאות נלוות לנזקקים - קיימות קרנות ארציות למתן מענקים למימון הוצאות נלוות (ספרי לימוד, טיולים). הורים נזקקים יפנו ליועצת, שתטפל בבקשתם.

2.  מרכז מהו"ת מרכז העצמה ותמיכה לתלמידים בעלי לקויות למידה.

3.  שרות רפואי ובטוח תלמידים

א.   תלמיד שנפגע בתאונה בביה"ס או מחוצה לו, ידווח על הפגיעה למזכירות ביה"ס אשר תמלא בנוכחותו דו"ח תאונה. אם הפגיעה היתה בזמן שעור,ימולא הדו"ח גם בנוכחות המורה. אם הפגיעה היתה בהפסקה ימולא הדו"ח גם בנוכחות שני תלמידים שהיו עדים לתאונה. לדו"ח יצרף התלמיד אישורים רפואיים.

ב.   תלמיד שנפגע יקבל עזרה ראשונה ע"י הצוות הרפואי של המוקד העירוני. אחריות ביה"ס להודיע על הפגיעה להורי התלמיד.

ג.     ע"פ הוראות משרד החינוך ינתן הטפול הרפואי לתלמיד שנפגע בתאונה ע"י קופ"ח שבה חברים הורי התלמיד.


5. ספריית ביה"ס

א.  בספריה ובחדר העיון נמצאים ספרים  וכתבי עת הנחוצים ללימוד ולעיון. סמוך לזמן סגירת הספריה ניתן לקבל בהשאלה  ספרי עיון עד לפתיחתה בבוקר שלמחרת. ספרי קריאה ניתן לקבל למשך חודש.
תלמיד שלא יחזיר את הספרים בזמן ימנע ממנו לקבל ספרים בעתיד. יש להקפיד לשמור על השקט בספריה.

ב.  לרשות ספריית ביה"ס מספר מוגבל של ספרי לימוד הנמסרים בהשאלה לתלמידים נזקקים למשך שנת הלימודים, תמורת תשלום דמי השאלה. תלמידים נזקקים יפנו ליועצת השכבה לקבלת אשור זכאות לשם הצגתו בספריה.

6. אבדות ומציאות

אבידה שנמצאה תועבר למזכירות.

7. צלום מסמכים

ביה"ס מעמיד לרשות התלמידים מכונות צילום הנמצאות בחדר 18. השכפולים יעשו באמצעות כרטיסים, אותם ניתן לקבל עבור פקדון במזכירות תלמידים.
על התלמיד להשמע להוראות האחראי לחדר השכפולים.

8. מזנון

לנוחיות התלמידים מופעל בחצר ביה"ס מזנון בבעלות פרטית.
ביה"ס אינו אחראי למחירים ולאיכות המוצרים הנמכרים בו.

הקשר  עם  ההורים

שיתוף הפעולה בין הורי התלמידים לבין ביה"ס חשוב ותורם לתהליך החינוכי.

1.    תוכנת משו"ב, המרכזת את כלל המידע השוטף לגבי התלמיד בביה"ס, פתוחה לצפיית ההורים והתלמידים. ביה"ס ממליץ להורים להתעדכן באופן שוטף באמצעות המשו"ב.

2.   על ההורים לעדכן את הצוות החינוכי במידת הצורך בכל מידע הרלוונטי לתפקודו של התלמיד.

3.   הורים המבקשים לתאם פגישה עם מורה / מחנך מתבקשים לתאם זאת מראש.


4.   פגישות הכרות כתתיות ואסיפות הורים תערכנה בסמוך לפתיחת שנת הלימודים.

5.   ביה"ס מדווח להורים על מצבו של התלמיד בכל מחצית שנה. במועד זה, ימצאו בביה"ס כל המורים להשלמת הדיווח ולבירורים שונים.

6.   ועד הורים יבחר באסיפת ההורים הראשונה. ועדי ההורים הכיתתיים יכונסו ע"י יו"ר מועצת ההורים היוצאת ומנהלת ביה"ס לבחירת מועצת ההורים לשנה"ל החדשה.מועצת ההורים שתבחר תקבע את ממלאי התפקידים ואת נוהלי עבודתה.

7.   ליד מועצת ההורים פועלת ועדת הנחות שבסמכותה להעניק הנחות בתשלומים הנדרשים ע"י ביה"ס. הפניה לועדת ההנחות תעשה בכתב ע"י הוריו של התלמיד ותימסר למזכירות ביה"ס במועד הרישום או במשך יומיים לאחר מועד ההודעה על התשלום. הבקשות תימסרנה ע"ג טופס מיועד לכך, בצירוף המסמכים המתאימים.
פניות שתגענה מאוחר יותר לא תידונה בוועדת ההנחות.

 

שינויים בתקנון ביה"ס יתקבלו בפורום משותף בו יהיו חברים: מורים, תלמידים, הורים וחברי הנהלה. שינויים אלו יפורסמו לפחות שבוע
לפני כניסתם לתוקף.