הסעות אורנית

 שעות לימוד שעות סיום
    אלון
 שעת סיום   רוטברגראשוןשני  שלישי רביעיחמישי שישי 
 4 11:15 11:15      אלון 1
אוטו 44
 5 12:15 12:45 מרוטברג
מיני 13
 מרוטברג
 אוטו 37
   מרוטברג
אוטו 39
 
         מאלון
טרמיט 8
 6 13:00 13:15   אלון  2
אוטו 49
מרוטברג
אוטו 20
  
  13:30       אלון 5
אוטו 50
 7 14:05 14:15 טרנזינט 63
אוטו +
 מרוטברג 54
אוטו
 אלון 3
אוטו 52
 אלון 3
אוטו 28
 אלון 3
אוטו 45
 אלון 2
אוטו 52
  14:30       מאלון
טרמיט 8
 8 14:55 15:00 1 אלון
אוטו 36 +
 אוטו 34 אלון 13
אוטו 27
 מרוטברג אוטו 35 אלון 7
אוטו 31
 
 9 15:45 16:00 7 באלון
מרוטברג 29
 אלון 10
אוטו 14
 אלון 3
מיני 13
 אוטו 42
אלון 3
 אלון 3
אוטו 32

 
  16:00   מרוטברג אוטו 30

    
 10 16:30 16:45 מאלון 5
מרוטברג מיני 8
    אלון 2
רוטברג 8
 
 11 17:15 17:30 אלון 13
מיני 6
 אלון 20
אוטו 21
    
  17:30    אלון 3
מיני 8
 אלון 10
אוטו 32
  
 12 18:00      אלון טרנזיט 10 
         

Comments