עבודות י"א תשעה

חומר למבחן מעבר בספרות

תלמידי רועי חמאם

המפתח / בשביס זינגר

העיוורת / שטיינברג

תלמידי אמיר טאובר

האדונית והרוכל / עגנון

פרנהיים / עגנון

העיוורת / שטיינברג

יגון / צ'כוב

צפירה / קרת

אנטיגונה / סופוקלס.

Comments