לוח בחינות בגרות ומתכונת תשע"ה

מעודכן 4.6

ב 15.6 היסטוריה בגרות 17:30 19:30 י"א שכבת י"א צוות היסטוריה  
    פיסיקה - חשמל מתכונת 8:00 09:45 י"ב י"ב פיסיקליות דני גלבוע  
    פיסיקה - קרינה וחומר מתכונת 10:30 12:15 י"ב י"ב פיסיקליות דני גלבוע  
    ביוכימיה מתכונת 8:00 10:30 י"ב י"ב ביוטכנולוגיה/כימיה ענת כהן / ערן שמואל  
ג 16.6                
ד 17.6                
ה 18.6 ביולוגיה בגרות 10:00 14:30 י"ב י"ב ביולוגיות אורנה שפרלינג / עליזה גורן / חלי ונקרט  
    כלכלה מתכונת 8:00 10:00 י"א י"א כלכלה    
    גיאוגרפיה מתכונת 8:00 13:00 י"ב י"ב גיאוגרפיה יפעת נבו  
ו 19.6                
ש 20.6                
א 21.6                
ב 22.6 לשון בגרות 9:00 12:30 י"א שכבת י"א צוות לשון  
    לשון ע"ח יא בגרות 12:30     עולים חדשים י"א שרה מרקוב    תוספת תוספת
    לשון ע"ח יב בגרות 9:00     עולים חדשים י"ב יעל חכמון      תוספת תוספת
ג 23.6 טקס מצטייני י"ב              
    מדה"ח - יחידה חמישית בגרות לפי תאום   י"ב י"ב פסיכולוגיה / י"ב סוציולוגיה דורית פטרושקה  
ד 24.6                
ה 25.6 תושב"ע בגרות 9:00 11:00 י"ב י"ב משפט עברי יאיר פויר  
    תושב"ע בגרות 12:00 14:00 י"א י"א משפט עברי יאיר פויר מבחן מפמ"ר
ו 26.6                
ש 27.6                
א 28.6                
ב 29.6 פיזיקה - מכניקה בגרות 13:30 16:00 י"א י"א פיסיקליות דני גלבוע / תומר ברגהאוס  
    פיזיקה - חשמל בגרות 9:00 10:45 י"ב י"ב פיסיקליות דני גלבוע  
    פיזיקה - קרינה וחומר בגרות 11:15 13:00 י"ב י"ב פיסיקליות דני גלבוע  
    פסיכולוגיה - מבחן מפמ"ר בגרות     י"ב י"א פסיכולוגיה/תקשורת דורית פטרושקה רק לתלמידי תקשורת י"א שלומדים פסיכולוגיה!
ג 30.6 מסיבת סיום י"ב              
ד 1.7                
ה 2.7 פסיכולוגיה בגרות 9:00 11:00 י"א,י"ב י"א פסיכולוגיה / י"ב פסיכולוגיה דורית פטרושיקה / טלי גליקסברג ללא תלמידי י"א תקשורת - נבחנים ביום 29.6.15
    כלכלה בגרות 9:00 11:00 י"א י"א כלכלה אתי פאבין  
    גיאוגרפיה בגרות 9:00 13:30 י"א י"א ג"ג יפעת נבו  
    גיאוגרפיה בגרות 14:30 16:00 י"ב י"ב ג"ג יפעת נבו  
    תקשורת וחברה ב' בגרות 9:00 11:30 י"א י"א תקשורת אפי ברקוביץ  
    ביוכימיה בגרות 9:00 11:30 י"ב י"ב ביוטכנולוגיה/כימיה ענת כהן, ערן שמואל  
ו 3.7                
ש 4.7                
א 5.7                
ב 6.7 אנגלית מועד ב' בגרות            
ג 7.7                
ד 8.7                
ה 9.7 מתמטיקה מועד ב' בגרות            
Ĉ
רותי חזן,
18 ביוני 2015, 5:54
Comments