נרשמים חדשים לתיכון

הרישום לביה"ס יתקיים בימים ראשון-שני 29-30.4.15

בין השעות 15:00-19:00

על כל תלמיד להגיע עם אחד ההורים

יש להצטייד בשתי תמונות פספורט

ספח תעודת זהות, צילום תעודת סימסטר א'

ספח ציונים רבע ג' ואמצעי תשלום


Comments