גלריית התמונות של תיכון רוטברג - תשע"ג

בזאר ספרים 31.8.2012שכבת י' - טיול גיבוש 5-6.9.2012טקסי יום הזיכרון ליצחק רבין - 28.10.2012ערב מהו"ת - 5.12.2012שכבת י"ב תורמת דם - 26.12.2012אמנון אברמוביץ, שכבת י"א - 30.12.2012ערב הנדסת תכנה - 2.1.2013יום פתוח - 31.1.2013גדנ"ע - שכבת י"א, פברואר 2013טקס יום השואה - 8.4.2013טקס מצטיינים שכבת י"ב - 28.6.2013


שכבת י"ב - מסע לפולין, ספטמבר 2012תחרות קישוט כיתה - 24.9.2012ביקור משלחת מגרמניה בביה"ס 11.11.12תחרות "כוכב נולד" - 7.12.2012סיור י"ב מגמת תקשורת - 27.12.2012טיול שנתי שכבת י"ב - 30.12.12 - 1.1.13בוקר בוגרים - 4.1.2013ערב "הסיפור שאינו נגמר" - 20.2.2013טיול שנתי שכבת י' - 4-5.3.2013טקס יום הזיכרון - 15.4.2013טקס סיום שכבת י"ב - 1.7.2013


שכבת י"א - סיור סליחות, 6.9.2012משחק משודר נגד עירוני ט' - 18.10.12הפנינג למען ילדי התחושון - 16.11.2012בוקר ביוטכנולוגי - 21.12.2012פעילות בטיחות בדרכים - 27.12.12רב תחומית רוקדת - 2.1.2013מסע ישראלי, שכבת י"א - ינואר 2013מסיבת פורים - 22.2.2013פעילות הנדסת תוכנה - 4.4.2013ערב תקשורת י"א 10.6.2013