משפט עברי

תורה שבע"פ (משפט עברי)

מרכז המגמה: יאיר פויר

yairaharai@gmail.com

גלשו לאתר המגמה:  www.mat.co.il/8dA

 

צדק חברתי! היחס לחלש! היחס לאחר ולשונה!

נישואין-טוב או רע? ומה עם 'משפחה חדשה'?

איכות הסביבה! הדרת נשים! משמעות כיבוד הורים! ומה עם החובות של ההורים כלפינו?

בכל אלה ובדילמות רבות נוספות נדון במשך שתי שנות הלימוד במגמת תורה שבע"פ.

 

מתוך 5 יחידות המגמה:

בכיתה יא'- 3 יחידות מסתיימות ללא בחינת בגרות חיצונית.

(ציון הבגרות ביחידות אלה נקבע ע"י ביה"ס על סמך בחינות ומטלות הערכה חלופית, המביאות לידי ביטוי כישורים שונים ומגוונים של התלמידים כמו גם  את נטיות ליבם).

בכיתה יב' - בחינת בגרות בכתב (2 יחידות לימוד).

 

מטרת המגמה היא לעמת את התלמידים עם מגוון השקפות העולם היהודיות בשורה של נושאים אקטואליים ודילמות הקשורות לחיינו. הלומדים מתמודדים עם שיטת חשיבה משפטית, מתוודעים לעולמם של חכמים, ורוכשים מיומנויות יסודיות בקריאת מקורות. יש בלימודים אלו כדי להרחיב את הדעת ואת הלב, ולפתוח צוהר לעולם שהוא בבחינת "שלנו" אך פעמים הרבה כה רחוק מאתנו.

הלימוד מתבצע מתוך  נקודת מבט ביקורתית אך עם אהבה גדולה, ומאפשר לכל תלמיד לקחת חלק יצירתי בשרשרת הניתוח והפרשנות של המשפט העברי.

המקצוע מקנה בונוס של 20 נקודות בכל האוניברסיטאות בארץ, ובאוניברסיטת בר-אילן – בונוס מוגבר של 25 נקודות. בפקולטה למשפטים- המקצוע מקנה פטור מלימודי  'משפט עברי'

דרישות הקבלה

ציונים חיוביים בכל מקצועות הלימוד.

אישור המורה.

הערה: ביה"ס יפתח להרחבה מקצוע זה, בתנאי שימצאו מספיק תלמידים (20 לפחות) המעוניינים ללמוד התמחות זו ולהיבחן בה.