הסעות שערי תקוה

   ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
  10:45  טרנזיט    
 11:15 11:30      מידיבוס
 12:30 12:45      
 13:15 13:30   מידיבוס  מיניבוס מידיבוס
 14:15 14:30 אוטובוס מיניבוס מיניבוס טרנזיט טרנזיט אוטובוס
 15:00 15:15 אוטובוס טרנזיט מיניבוס אוטובוס טרנזיט 
 16:00 16:15 טרנזיט טרנזיט טרנזיט מיניבוס מידיבוס 
 16:45 17:00 טרנזיט  טרנזיט   
 17:15 17:30 טרנזיט טרנזיט  טרנזיט טרנזיט 
  

  

Comments