דברי פרידה של גילי מהתלמידים

יב ' סיון תשע"ג

20 יוני 2013תלמידי היקרים


ממש בימים אלה כשאתם מסיימים את שנת הלימודים, אני עוזבת לראשונה בחיי את ביה"ס.

תיכון רוטברג הוא מבחינתי "פרוייקט חיים", מקום בו הייתי מורה ומחנכת, מרכזת וסגנית מנהל, ובמהלך 10 השנים האחרונות ניהלתי את ביה"ס.


אהבתי כל רגע להיות אתכם,

ללוות אתכם בתהליך ההתבגרות, לנהל אתכם דיאלוג פתוח בפורומים שונים, ולהוביל אתכם יחד עם צוות ביה"ס לגילוי ה – 100% שלכם.


אני נושאת עמי חוויה נפלאה משנותי כאן אתכם, ומאחלת לכל אחד מכם חיים מלאים בעשייה חיובית ובהצלחה !


שלכם


גילי מליק


Comments