המסלול העיוני

במסלול זה נלמדים מקצועות החובה: לשון, ספרות, היסטוריה, תנ"ך, אזרחות, מתמטיקה ואנגלית. כמו כן, נלמדים מבואות במגוון תחומים:


במסלול המדעי - ביולוגיה, גאוגרפיה ,כימיה, פיסיקה, מדעי המחשב, ומדעי החברה.


חשיפה זו מאפשרת לתלמידים, עם עלייתם לכיתה י"א לבחור תחומי דעת אותם ירצו להגביר ולהיבחן בהם ברמת 5 יחידות לימוד.


במהלך הלימודים בכיתה י' התלמידים נפגשים 4 פעמים עם מחנכ/ת הכיתה למעגלי שיח ולשיעורי חינוך. 

באופן זה מתאפשרת אינטראקציה משמעותית ונרחבת בין מחנכ/ת הכיתה לתלמידיו 

לאורך מרבית ימי השבוע.

המסלול העיוני ברוטברג


Comments