תאריכים למבחנים וראיונות למגמות ייחודיות

מועדי הבחינות והראיונות האישיים


01.02.18

יום פתוח תיכון "רוטברג" החל מהשעה 18:00.

19.02.18

15:00 - מבחנים למגמות ייחודיות : תקשורת, ביוטכנולוגיה ורפואית .

21.02.18

15:00 - מבחנים למגמות ייחודיות: רב תחומית, מנהיגות רב-תחומית והנדסת תוכנה.

26.02.18

ראיונות למגמות ייחודיות: רב תחומית, מנהיגות רב-תחומית והנדסת תוכנה (הודעה מדויקת על שעה תתקבל בנפרד).

04.03.18

ראיונות למגמות ייחודיות : תקשורת, ביוטכנולוגיה ורפואית (הודעה מדויקת על שעה תתקבל בנפרד).

Comments